System Joomla to jeden z najstarszych i najbardziej zaawansowanych systemów CMS opartych o technologię PHP/MySQL.

Początki Joomli sięgają roku 2000, kiedy rozpoczął się projekt Mambo, z którego w roku 2005 jako osobna linia rozwojowa oddzielił się projekt Joomla i zaczął żyć własnym życiem.

Joomla zyskiwała dużą popularność, pojawiło się do niej wiele darmowych skórek, rozszerzeń jak również modułów dostępnych w modelu mieszanym – część za darmo, część w modelu płatnym. Uwagę zwracał przejrzysty i i atrakcyjny wizualnie panel administracyjny. Szereg złożonych funkcjonalności Joomla oferowała od razu w instalacyjnej paczce.

W sensie architektonicznym i funkcjonalnym Joomla wyróżniała trzy rodzaje rozszerzeń (extensions) tj. wtyczki (plugins) od modułów (modules) i komponentów (components).

Co ciekawe filozofia dużej ilości od razu dostępnych opcji konfiguracyjnych w panelu administracyjnym, niezbyt jasna koncepcja tworzenia rozszerzeń stanowiła sporą barierę dla użytkowników, zarówno mało doświadczonych jak i programistów. Jako ciekawostkę można podać przykład, iż firmy specjalizujące się we wdrożeniach Joomli bardzo niechętnie podejmowały się kastomizacji modułów czy samego systemu pod konkretne wdrożenie. Natomiast szereg firm, które Joomlę poznały i się do niej przyzwyczaiły, nie zdecydowało się na przejście na prostszy w opanowaniu system WordPress. Znacznie trudniejszym w opanowaniu był system Drupal, który oferował bardziej zaawansowane fukcjonalności wspierające ustrukturyzowany content.

Istotną wadą systemu Joomla była wydajność która została znacząco poprawiona w wersji 3.

Wciąż posiadamy kwalifikacje i realizujemy zadania związane z developmentem w Joomla.