Import produktów z Excel XLSX do WooCommerce w WordPress

Dla naszego Klienta rozwinęliśmy dedykowany import z plików Excel format XSLX do sklepu internetowego opartego o wtyczkę WooCommerce dla WordPress. 

Oprogramowanie realizuje następujące funkcje:

  • import produktów, ich parametrów i pól dodatkowych tzw. custom fields,
  • aktualizacja produktów CRON-em,
  • import obrazków produktów i automatyczny upload do galerii WP,
  • import taksonomii i przypisywanie do nich produktów.

Przewaga oprogramowania dedykowanego importu objawia się tam, gdzie konfigurowalny produkt „półkowy” ma np. ograniczenia konfiguracyjne np. w przypadku bardziej złożonej struktury bazodanowej opisującej produkt, dużego wolumenu importowanych produktów czy konieczności poszerzenia o szereg innych mechanizmów jak mapowanie drzew kategorii produktów i innych.

W razie zainteresowania zapraszamy do kontaktu: m.moraczewski@programistaphp.com.pl