Programista Javascript – Warsztat

Biblioteki manipulacji DOM, AJAX, obsługi zdarzeń i animacji

Frameworki Single Page Application

Server Side Javascript

Modularyzacja, zależności i leniwe ładowanie (lazy loading)

Programowanie asynchroniczne (promisy) – biblioteki

Systemy szablonów