Programista Javascript – Warsztat

Biblioteki manipulacji DOM, AJAX, obsługi zdarzeń i animacji

  • jQuery

Frameworki Single Page Application

  • AngularJS
  • MeteorJS

Server Side Javascript

  • nodeJS
  • ExpressJS dla nodeJS

Modularyzacja, zależności i leniwe ładowanie (lazy loading)

  • RequireJS

Programowanie asynchroniczne (promisy) – biblioteki

  • when.js

Systemy szablonów

  • handlebarsJS