Frameworki

Tworzenie aplikacji internetowych oprócz logiki biznesowej wymaga zapewnienia szeregu specyficznych, lecz w każdej aplikacji niezbędnych mechanizmów jak np. dwu- czy trzy- warstwowa walidacja, autentykacja, zorganizowana autoryzacja, filtracja danych, itp. Bardzo skracają czas programowania dobre praktyki czy propozycje jak przemyślana struktura katalogów aplikacji, wzorce architektoniczne jak MVC (Model-View-Controller), separacja HTML od CSS, Javascript, powiązanie URLi z logicznymi fragmentami kodu (routing), możliwość użycia gotowych widgetów czy popularnych bibliotek w zorganizowany sposób i wiele innych. To wpływa na reużywalność, porządek i łatwość utrzymania powstałego kodu.

Dla programistów jest obecnie dostępne szereg gotowych frameworków dla języka PHP. W mniej czy bardziej podobny sposób realizują one wyżej wymienione funkcjonalności. Posiadamy doświadczenie w realizacji aplikacji internetowych z kilkoma z nich.

Używane frameworki:

Oferujemy tworzenie, utrzymanie i rozwój istniejących aplikacji stworzonych w innych frameworkach PHP.

W razie zainteresowania zapraszam do kontaktu tomasz@royaltec.pl

„Nie sztuką jest napisać program. Sztuką jest go utrzymywać i długofalowo rozwijać”. A już szczególnie gdy nie jest się jego autorem.